Zaspokojenie potrzeb marketingowych

Już wiele lat temu, wraz ze zmieniającymi się trendami stało się oczywiste, że narzędziem, który będzie wspomagało nasze codzienne wybory i podpowiadało nam jakie produkty powinniśmy wybrać i czym kierować się przy ocenie danej oferty jest marketing. W Polsce jednym z istotniejszych momentów dla rozwoju tego procesu była zmiana systemu w 1989 roku. Coraz ważniejszą […]