Badania termowizyjne w budownictwie


Badania termowizyjne w budownictwie mogą pomóc w identyfikacji niewłaściwego rozkładu temperatury i znalezieniu wad konstrukcyjnych w budynkach. Nieprawidłowości te można następnie wykryć i wyeliminować, co pozwala na bardziej racjonalne zarządzanie budżetem.

Dlaczego wykonuje się badania termowizyjne w mieszkaniach?

Podczas eksploatacji domu ważne jest, aby pamiętać o kosztach, aby oszczędzać pieniądze tam, gdzie jest to możliwe. Badania termowizyjne mogą być doskonałym sposobem na osiągnięcie tego celu. Wykrywając niewłaściwy rozkład temperatury i wady konstrukcyjne, takie jak mostki termiczne lub nieszczelności, właściciele domów mogą podjąć kroki w celu rozwiązania tych problemów i bardziej efektywnie zarządzać swoim budżetem.

Termografia w budownictwie: Metoda z wyboru do pomiaru promieniowania podczerwonego

Termografia to wykorzystanie kamery na podczerwień do „widzenia” i pomiaru promieniowania cieplnego. Inne zastosowania komercyjne obejmują kontrolę strat energii w budynkach, monitorowanie urządzeń elektrycznych, diagnostykę medyczną, a nawet testowanie żywności podczas produkcji. Termografowie mogą wykrywać drobne różnice temperatur, które są niewidoczne dla ludzkiego oka, wykorzystując różne instrumenty obrazowania, w tym pasywne kamery długofalowe, aktywne kamery krótkofalowe (emitujące własne światło podczerwone), systemy zasilane energią jądrową mierzące poziom radioaktywności na powierzchniach w wyniku emisji gazu radonowego lub niskiego stężenia cząstek opadowych Pu239; te dwa ostatnie nie obrazują „ciepła”, lecz raczej śledzą szybko poruszające się cząstki za pomocą innych środków niż tylko sygnatury promieniowania cieplnego.

Sprawdź, jak termowizja jest przyszłościową metodą wykrywania wad

Wiele firm oferuje obecnie bardziej zaawansowane wersje urządzeń o lepszych parametrach i z coraz mniejszymi kamerami. Technologia ta znajduje również zastosowanie w innych dziedzinach, takich jak produkcja samochodów, medycyna, a nawet zastosowania związane z bezpieczeństwem.