Zamierzasz zbudować dom? Sprawdź, dlaczego musisz udać się do geodety!

Jeśli masz zamiar wybudować własny dom, poszukaj dobrego geodety. Współpraca z nim będzie koniecznością i na pewno nie będzie trwała tylko przez chwilę. Zobacz, jakie zadania będzie mieć na twojej działce geodeta podczas kolejnych etapów budowy domu.

Pierwszym zadaniem geodety na działce budowlanej jest stworzenie tak zwanej mapy do celów projektowych. Jest to dokument, który jeszcze do niedawna musiał być dołączony do wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę domu. Co prawda według najnowszych przepisów, uzyskanie takiego pozwolenia nie jest już niezbędne (wymagane jest jedynie zgłoszenie budowy domu w starostwie), jednak mapa do celów projektowych ma również inne zastosowania, dlatego jej sporządzenie nadal jest koniecznością. Uściślając, dokument ten będzie potrzebny architektowi, którego zatrudnisz w kolejnym etapie budowy domu. Na podstawie mapy do celów projektowych architekt będzie mógł wykonać plan zagospodarowania działki oraz projekt domu. Dodatkowo, po zakupie działki budowlanej, geodeta może być pomocny przy wyznaczeniu przebiegu granic działki oraz przy planowaniu przebiegu ogrodzenia.

W kolejnej fazie budowy domu, czyli po zgłoszeniu budowy domu w starostwie i dokonaniu wszelkich kwestii formalnych, kiedy ruszą prace przygotowawcze, wizyta geodety na obszarze posesji będzie niezbędna w celu dokładnego wytyczenia budynku. W skrócie czynność ta polega na wyznaczeniu konkretnych punktów i osi geometrycznych budynku. Sporządzone przez geodetę pomiary zostają następnie wpisane do dziennika budowy. Po wytyczeniu budynku geodeta przystępuje również do wytyczenia rozplanowanych wcześniej przez projektanta przyłączy (wraz z wyznaczeniem ich całego przebiegu i dokonaniem stosownych pomiarów). Na tym etapie budowy domu zadania geodety kończą się.

Zostaje jeszcze kwestia wykonania dokumentacji końcowej, ale ta sporządzana jest dopiero po całkowitym sfinalizowaniu budowy domu. Kiedy roboty dobiegną końca, geodeta wykona tzw. inwentaryzację powykonawczą, podczas której weryfikowana jest zgodność rzeczywistego obiektu z uprzednio wykonanymi planami i pomiarami geodezyjnymi.